Dziękujemy za dotację z MSIT! Program Klub 2017

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji „TRAMP” informuje, że pozyskało dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach realizacji programu „KLUB 2017” realizowanego rzez MSiT.
Dofinansowanie jest przyznawane na realizację zadań związanych z upowszechnianiem aktywności fizycznej dotyczącej rozwoju fizycznego, motorycznego,
psychicznego i społecznego oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu dzieci i młodzieży. Odpowiedni poziom aktywności
fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia
oraz zmniejszeniu ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności.
Głównymi celami programu są:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Pozyskane dofinansowanie zostało wykorzystane na realizację zadań związanych z całorocznym kształceniem dzieci i młodzieży oraz zakupem sprzętu sportowego niezbędnego
do prowadzenia treningów oraz wspomagającego urozmaicenie i wprowadzenie nowych ćwiczeń ogólnorozwojowych.
Dziękujemy #MSIT#WitoldBańka#ProgramKlub2017

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress